Express Trans


Okres Gwarancji

Firma Express Trans Zaciski Hamulcowe stara się zapewnić najwyższą jakość regenerowanych zacisków, dlatego udziela 12 miesięcznej gwarancji od daty wykonania usługi.

Jak prawidłowo zgłosić reklamację?

Reklamację wykonanej przez nas usługi należy zgłosić niezwłocznie po wykryciu usterki. Aby reklamacja mogła być rozpatrzona, regenerowana przez nas część musi być dostarczona do siedziby naszej firmy w stanie nienaruszonym, tzn. nie może być rozkręcona i nie może posiadać żadnych śladów manipulacji. Reklamowany towar należy dostarczyć do nas w godzinach, w których firma jest czynna, tj. między 8.00 a 16.00 od poniedziałku do piątku. Jeśli reklamacja dotyczy usługi wykonanej bezpośrednio w pojeździe klienta, należy tym pojazdem przyjechać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Klient sam decyduje o sposobie dostarczenia reklamowanego towaru.

Zasady rozpatrywania reklamacji

Na rozpatrzenie reklamacji wyznaczyliśmy termin 7 dni od dostarczenia uszkodzonego elementu. Możemy jednak Państwa zapewnić, że w większości przypadków reklamacje rozpatrywane są w trybie pilnym – w dniu dostarczenia elementu.

Po otrzymaniu reklamowanego towaru wykonujemy kolejno następujące czynności:

1. Identyfikujemy usterkę.
2. Szukamy przyczyny jej powstania.
3. Określamy zakres naszej odpowiedzialności za powstałą usterkę.
4. Przedstawiamy klientowi nasze wnioski płynące z dokonanej analizy.
5. Jeśli usterka jest następstwem naszego błędu, wykonujemy usługę ponownie eliminując wszystkie wykryte wady danego podzespołu.
6. Jeśli reklamacja nie zostanie uznana z konkretnych powodów przedstawionych klientowi, pozostawiamy mu decyzję, czy wykonać ponownie odpłatną usługę.

Warunki uznania reklamacji

Reklamacje rozpatrywane są jedynie w siedzibie firmy Express Trans Zaciski Hamulcowe. Wszelkie opinie i działania w tym zakresie dokonywane przez inne podmioty o podobnym profilu działalności nie będą brane pod uwagę, a koszty z tym związane nie będą przez nas pokrywane. Usługi wykonywane są przez pracowników naszej firmy i tylko przez nich mogą być rozpatrywane reklamacje. Aby reklamacja mogła być rozpatrzona należy zgłosić ją w sposób wyżej opisany. Proces rozpatrywania reklamacji przebiega w wyżej wymieniony sposób. Jeśli klient zadecyduje o naprawie części poza siedzibą naszej firmy na własną rękę, reklamacja w ogóle nie zostanie rozpatrzona. Rozkręcając uprzednio przez nas regenerowaną część, pozbawia się nas możliwości rozpatrzenia reklamacji zgodnie z podaną wyżej procedurą.

Gwarancja wygasa w następujących przypadkach:

• element po regeneracji zostanie rozkręcony, rozebrany bez zgody sprzedawcy;
• zostaną dokonane jakiekolwiek modyfikacje przez Klienta;
• element będzie użytkowany niezgodnie z jego przeznaczeniem;
• usterka zregenerowanego zacisku hamulcowego będzie następstwem złego stanu technicznego współdziałających z nim części (klocki, tarcza hamulcowa, siłownik hamulcowy) lub zabrudzenia układu;
• powstały uszkodzenia mechaniczne z winy użytkownika.
NAPRAWA I REGENERACJA
ZACISKÓW HAMULCOWYCH

ZAGOŚCINIEC, UL. PODMIEJSKA 1 H
05-200 WOŁOMIN

Firma EXPRESS TRANS
istnieje na rynku od 1989 roku.