05-200 Wołomin Zagościniec k. Warszawy, ul. Podmiejska 1H, tel. 601 588 999

Znajdź nas na Facebooku: ikona prowadząca do serwisu Facebook

Gwarancja

Okres Gwarancji 

Firma Express Trans stara się zapewnić najwyższą jakość regenerowanych zacisków hamulcowych, dlatego udziela 12 miesięcznej gwarancji od daty wykonania usługi.

Jak prawidłowo zgłosić reklamację? 

Reklamację wykonanej przez nas usługi należy zgłosić niezwłocznie po wykryciu usterki. Aby reklamacja mogła być rozpatrzona, regenerowana przez nas część musi być dostarczona do siedziby naszej firmy w stanie nienaruszonym, tzn. nie może być rozkręcona i nie może posiadać żadnych śladów manipulacji. Reklamowany towar należy dostarczyć do nas w godzinach, w których firma jest czynna, tj. między 8:00 a 16:00 od poniedziałku do piątku. Jeśli reklamacja dotyczy usługi wykonanej bezpośrednio w pojeździe klienta, należy tym pojazdem przyjechać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. 
Klient sam decyduje o sposobie dostarczenia reklamowanego towaru. 

Zasady rozpatrywania reklamacji 

Na rozpatrzenie reklamacji wyznaczyliśmy termin 7 dni od dostarczenia uszkodzonego elementu. Możemy jednak Państwa zapewnić, że w większości przypadków reklamacje rozpatrywane są w trybie pilnym – w dniu dostarczenia elementu. 

Po otrzymaniu reklamowanego towaru wykonujemy kolejno następujące czynności: 

  1. Identyfikujemy usterkę. 
  2. Szukamy przyczyny jej powstania. 
  3. Określamy zakres naszej odpowiedzialności za powstałą usterkę. 
  4. Przedstawiamy klientowi nasze wnioski płynące z dokonanej analizy. 
  5. Jeśli usterka jest następstwem naszego błędu, wykonujemy usługę ponownie eliminując wszystkie wykryte wady danego podzespołu. 
  6. Jeśli reklamacja nie zostanie uznana z konkretnych powodów przedstawionych klientowi, pozostawiamy mu decyzję, czy wykonać ponownie odpłatną usługę. 


Warunki uznania reklamacji

Reklamacje rozpatrywane są jedynie w siedzibie firmy Express Trans. Wszelkie opinie i działania w tym zakresie dokonywane przez inne podmioty o podobnym profilu działalności nie będą brane pod uwagę, a koszty z tym związane nie będą przez nas pokrywane. Usługi wykonywane są przez pracowników naszej firmy i tylko przez nich mogą być rozpatrywane reklamacje. Aby reklamacja mogła być rozpatrzona należy zgłosić ją w sposób wyżej opisany. Proces rozpatrywania reklamacji przebiega w wyżej wymieniony sposób. Jeśli klient zadecyduje o naprawie części poza siedzibą naszej firmy na własną rękę, reklamacja w ogóle nie zostanie rozpatrzona. Rozkręcając uprzednio przez nas regenerowaną część, pozbawia się nas możliwości rozpatrzenia reklamacji zgodnie z podaną wyżej procedurą. 

Gwarancja wygasa w następujących przypadkach: 

Ikona - samochody osobowe

Osobowe

Zobacz ofertę

Ikona - samochody dostawcze

Dostawcze

Zobacz ofertę

Ikona - samochody ciężarowe

Ciężarowe

Zobacz ofertę

Ikona - naczepy

Naczepy

Zobacz ofertę

Ikona - autobusy

Autobusy

Zobacz ofertę

O firmie

Firma Express Trans istnieje na rynku od 1989 roku. Dysponujemy dużym zapasem magazynowym różnych zacisków hamulcowych, które jesteśmy w stanie wymienić na miejscu. Wszystkie wykonywane przez nas prace objęte są 12-miesięczną gwarancją, a o ich wysokiej jakości świadczą posiadane przez naszą firmę certyfikaty.

Gwarancją istnienia na rynku od 1989 roku, jest ciągle rosnąca liczba naszych zadowolonych klientów, którzy wiedzą, że największym uznaniem za naszą pracę, jest polecenie naszej firmy innym zainteresowanym, a...

Rozczarowanie spowodowane niską jakością pamięta się długo po przeminięciu radości spowodowanej niską ceną.

Aldo Gucci 1938 r.
Express Trans - siedziba firmy